Aylar: Ağustos 2020

Oktay Yılmaz Karaman
Ağustos 5, 2020 admin 0 Comments

İştirakın çeşitleri olan dolaylı fail ile azmettirme bazı yönleriyle birbirlerine benzemektedirler. Bu benzerlik, olayların pratik halinde karışıklığa sebep olmaktadır. Çalışmamızda dolaylı faillik ve azmettirme açıklanırken basit pratiklere yer verilmiştir. İki kavramın arasındaki en temel fark, dolaylı faillik birincil, azmettirme ise ikincil iştirak çeşididir.